Dự án có tổng mức đầu tư hơn 336 nghìn tỷ đồng (tương đương 16,06 tỷ USD) vẫn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục và giải phóng mặt bằng.

Báo cáo của Chính phủ vừa gửi Quốc hội ngày 9/10 đã chỉ ra nhiều khó khăn về tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Chính phủ, dự án này được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2015.

san bay long thanh 5 nam van cho hoan thien thu tuc va giai phong mat bang
Phối cảnh sân bay Long Thành.

Hơn 5 năm đã qua, dự án có tổng mức đầu tư hơn 336 nghìn tỷ đồng (tương đương 16,06 tỷ USD) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục và giải phóng mặt bằng. Trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,45 tỷ USD).

Tại Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội , hạng mục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tách thành một dự án thành phần của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là Dự án GPMB).

Như vậy, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm 02 dự án thành phần: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản và Dự án GPMB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Dự án giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai được giao số vốn 18.195 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2020 để triển khai Dự án giải phóng mặt bằng. Lũy kế giải ngân từ năm 2018 đến nay chỉ là 2.654 tỷ đồng (đạt 14,6%).

Sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể CHKQT Long Thành , UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quy định cấm chuyển nhượng, xây dựng nhà cửa, hệ thống hạ tầng trong vùng quy hoạch.

Tuy nhiên, do nhu cầu cấp bách trong cuộc sống nên các hộ dân đã thực hiện chuyển nhượng bằng giấy viết tay, phân chia thừa kế cho các con, dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất.

Chẳng hạn, một số trường hợp thay đổi đối tượng thu hồi đất do chuyển nhượng, thừa kế nên phải điều chỉnh thông báo thu hồi đất. Một số hộ dân không chỉ ra được ranh đất (địa giới mảnh đất); không đồng ý với hồ sơ kỹ thuật thửa đất do giảm diện tích; xuất hiện tình trạng người dân tự chia tách, lập thành nhiều hồ sơ để cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy viết tay.

Theo đánh giá, UBND huyện Long Thành gặp nhiều khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng đất, kéo dài thời gian do áp dụng quy trình kiểm kê vắng chủ và xác định nguồn gốc đất mất nhiều thời gian. Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các trường hợp này để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB.

UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ hoàn thành thủ tục giao đất 1.810 héc-ta khu vực ưu tiên cho Cảng vụ Hàng không trong năm 2020 (tổng diện tích xây dựng cảng hàng không là hơn 5.000 ha).

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ tiến độ chậm của dự án sân bay Long Thành. Theo đó, tiến độ thẩm định, phê duyệt Dự án chậm so với yêu cầu do đây là dự án rất lớn, có tính chất phức tạp nên Tư vấn thẩm tra quốc tế hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra chậm hơn dự kiến. Đồng thời do dịch COVID-19 nên trong quá trình thẩm tra, thẩm định, các đơn vị, cá nhân liên quan không thể họp để trao đổi trực tiếp mà phải thực hiện gián tiếp thông qua họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nên việc thẩm tra, thẩm định cần thêm thời gian.

“Với tiến độ hiện nay, dự kiến dự án sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội”, báo cáo của Chính phủ cho biết.

Sau thẩm định, tổng mức đầu tư sân bay Long Thành giảm 2.500 tỷ đồng Sau thẩm định, tổng mức đầu tư sân bay Long Thành giảm 2.500 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giảm hơn 2.500 tỷ ...

https://vtc.vn/san-bay-long-thanh-5-nam-van-cho-hoan-thien-thu-tuc-va-giai-phong-mat-bang-ar574043.html

vtc.vn

Từ Khóa: