Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch.

Quy hoạch phải đi trước một bước

Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, đơn vị liên quan; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội. Dự tại đầu cầu ở 63 tỉnh, thành phố là Bí thư tỉnh, thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Trong đó, tập trung phân tích về kết quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc thực hiện chuyển tiếp và điều chỉnh các quy hoạch thời kỳ 2011- 2020 khi quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt; việc chuyển đổi hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của Luật Quy hoạch; việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, công tác quy hoạch rất quan trọng, vì bất kỳ địa phương, lĩnh vực nào cũng phải có quy hoạch, do đó công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Công tác quy hoạch hiện nay nhằm cụ thể hóa một bước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Luật Quy hoạch 2017, do đó quy hoạch phải bám sát tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương để phát triển bền vững. Làm tốt công tác quy hoạch đồng thời cũng nhận rõ những khó khăn, thách thức của ngành, địa phương, đơn vị mình, từ đó có quy hoạch phát triển phù hợp. Có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt, sử dụng hiệu quả đầu tư công và phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công tác quy hoạch là vấn đề không mới, song cái mới của công tác quy hoạch hiện nay là làm đồng thời quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh, ngành... Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp, kết hợp, trao đổi với nhau để thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị lập quy hoạch phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới, cũng như bám sát Luật Quy hoạch và các nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Trong quá trình làm quy hoạch nếu phát sinh ở cấp nào, ngành nào, lĩnh vực nào, bộ, ngành, địa phương đó sẽ phải giải quyết; vướng mắc ở cấp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ tổng hợp trình Chính phủ xem xét, giải quyết. Quá trình làm quy hoạch phải “bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo”, trên tinh thần “cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định sẽ mạnh dạn thí điểm, không cầu toàn nhưng không nóng vội”.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các ngành, địa phương lập Ban Chỉ đạo công tác quy hoạch, trong đó Bí thư cấp ủy, đứng đầu chính quyền các cấp làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác quy hoạch ở ngành, địa phương mình. Cấp ủy chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, với tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ trách nhiệm, gắn với giám sát kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Cải cách hành chính, giảm tối đa các thủ tục hành chính. Chọn tư vấn có chất lượng, song bộ, ngành, địa phương vẫn là chủ trì, mang tính quyết định, đảm bảo chất lượng quy hoạch...

PV

Hàng loạt đề xuất quy hoạch sân bay không được chấp thuận Hàng loạt đề xuất quy hoạch sân bay không được chấp thuận
Đề xuất quy hoạch sân bay quốc tế mới ở Hải Phòng Đề xuất quy hoạch sân bay quốc tế mới ở Hải Phòng
Đề xuất quy hoạch 42 tuyến cao tốc Đề xuất quy hoạch 42 tuyến cao tốc