Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn 25 vị trí lãnh đạo của Nhà nước.

Sáng 23/3, tại buổi họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 11 Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 24/3 tại Nhà Quốc hội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 12 ngày.

Quốc hội sẽ tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Kỳ họp thứ 11, để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Quốc hội dành 7 ngày xem xét, kiện toàn 25 vị trí lãnh đạo Nhà nước - 1
Ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết thêm, Quốc hội lần này chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước chứ không phải kiện toàn tất cả và đây là việc kiện toàn cho khoá XIV.

Đến tháng 7/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khoá XV và việc tuyên thệ diễn ra bình thường theo quy định.

Theo ông Phúc việc kiện toàn sớm nhằm đảm bảo các vị trí nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kỳ họp này sẽ kiện toàn tổng số có 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời bầu nhân sự thay thế giữ các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội cũng sẽ bầu, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, bao gồm: Phó Chủ tịch nước, một số Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chủ tịch nước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chủ tịch nước

Trong danh sách 3 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chủ tịch nước, có tên Thủ tướng Nguyễn ...

Bầu Chủ tịch Quốc hội ngày 31/3, bầu Thủ tướng ngày 5/4 Bầu Chủ tịch Quốc hội ngày 31/3, bầu Thủ tướng ngày 5/4

Theo chương trình dự kiến kỳ hợp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội ...

https://vtc.vn/quoc-hoi-danh-7-ngay-xem-xet-kien-toan-25-vi-tri-lanh-dao-nha-nuoc-ar602521.html

vtc.vn