Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTPC (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 23/11.

Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Power năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tại tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power theo danh sách chốt ngày 1/11/2018 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

pv power to chuc dai hoi dong co dong bat thuong vao ngay 2311

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/11

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, PV Power sẽ trình xin ý kiến đại hội thông qua một số nội dung quan trọng. Trong đó, sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

PV Power sẽ xin ý kiến đại hội thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 9 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Một nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT PV Power. Trước đó, ngày 1/10, PVN đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV Power giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVN.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ tiến hành việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hòa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc mới sẽ ra mắt cổ đông.

H.A

pv power to chuc dai hoi dong co dong bat thuong vao ngay 2311 PV Power tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Đảng

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 24/10/2018, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ...

pv power to chuc dai hoi dong co dong bat thuong vao ngay 2311 PV Power Services thay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Sáng ngày 7/11 tại Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) mã chứng khoán: ...

pv power to chuc dai hoi dong co dong bat thuong vao ngay 2311 Chủ tịch HĐQT PV Power tiếp đại diện Tokyo Gas

Ngày 15/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công ...

pv power to chuc dai hoi dong co dong bat thuong vao ngay 2311 PV Power làm việc với Quỹ Morgan Stanley Investment Management

Ngày 17/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Phó Tổng Giám đốc PV Power Nguyễn ...

http://pvn.vn/Pages/Tin-dau-khi/PV-Power-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-vao-ngay-23-11/51d42051-f826-497b-98af-944c49f83319

Cổng thông tin điện tử PVN

Từ Khóa: