Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) vừa công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

Cụ thể, HĐQT PTSC đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Hồ Bắc và ông Trần Việt Dũng giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2018.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc PTSC ông Trần Việt Dũng là Phó Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; ông Trần Hồ Bắc là Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất PTSC.

ptsc bo nhiem them 2 pho tong giam doc

Trước đó, ngày 7/8/2018, HĐQT PTSC cũng đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-DVKT-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Mậu để nhận nhiệm vụ theo quyết định điều động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Như vậy, cơ cấu Ban giám đốc của PTSC hiện gồm: Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc và 6 Phó tổng giám đốc là ông Tạ Đức Tiến, ông Nguyễn Xuân Cường, ông Nguyễn Trần Toàn, ông Nguyễn Hữu Hải, cùng ông Trần Hồ Bắc và ông Trần Việt Dũng vừa được bổ nhiệm.

ptsc bo nhiem them 2 pho tong giam doc Lễ Tổng kết thực hiện Kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn dầu khí số 153/KHPH/CAT-PTSC và ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn mới

Chiều ngày 03/8/2018 tại trụ sở Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Công an tỉnh BR-VT) ...

ptsc bo nhiem them 2 pho tong giam doc PTSC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 20

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ...

ptsc bo nhiem them 2 pho tong giam doc Dấu ấn PTSC CGGV và tàu Bình Minh 02

Năm 2011, Công ty TNHH Địa vật lý PTSC - CGGV được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tổng công ty CP Dịch ...

Cổng thông tin điện tử PTSC

Từ Khóa: