Bộ GTVT đề nghị các doanh nghiệp vận tải xe 2 bánh có ứng dụng công nghệ cân tuân thủ pháp luật về an ninh mạng; phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ, cần tăng cường công tác quản lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Siết chặt quản lý

Bộ Giao thông yêu cầu siết chặt hoạt động của xe ôm công nghệ

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn