Bộ Tài chính đang rà soát, sửa đổi bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý 4/2023.

Đây là nội dung sẽ được bổ sung trong quá trình sửa đổi, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và dự thảo Thông tư hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, có các quy định riêng về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng;

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc giám sát hoạt động tư vấn của đại lý; minh bạch hóa các thông tin về hợp đồng bảo hiểm;

Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm trong đó nêu rõ các quyền lợi, thời hạn, các nghĩa vụ đóng phí, cung cấp thông tin và các lưu ý quan trọng khác.

Sẽ bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về bán bảo hiểm qua ngân hàng ảnh 1

Sẽ bổ sung các quy định về bán bảo hiểm qua ngân hàng thời gian tới (Ảnh minh họa)

 

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong năm 2023, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt, tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh và có giải đáp phù hợp cho người dân liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ (quy trình đào tạo đại lý, quy trình khai thác, thẩm định hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm), đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định pháp luật có liên quan; Giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm...

 

Về công tác thanh tra, giám sát, Bộ Tài chính đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá 5 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023 theo kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã được Bộ phê duyệt. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra trong quý 2, quý 3/2023.

Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án phối hợp với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo hiểm 4 tháng đầu năm chững lại đáng kể sau hàng loạt lùm xùm thời gian qua.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 75.338 tỷ đồng, chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng tới gần 14%.

Trong khi đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23.521 tỷ đồng, tăng hơn 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 4/2023, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 849.411 tỷ đồng (tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 708.373 tỷ đồng (tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước)...

https://www.anninhthudo.vn/se-bo-sung-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-ban-bao-hiem-qua-ngan-hang-post539323.antd

Ngày đăng: 10:20 | 10/05/2023

/