Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Cổ đông lớn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại ĐHĐCĐ PV GAS CNG có sự tham dự của ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng Giám đốc; đại diện Công ty Kiểm toán PwC; Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; khách mời, cổ đông và người đại diện cổ đông nắm giữ 23.363.729 cổ phần, tương đương 66,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, ông Vũ Văn Thực – Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS CNG đã nhấn mạnh: năm 2023 là một năm rất khó khăn, tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) PV GAS CNG đã nỗ lực, đoàn kết, tận dụng mọi cơ hội để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể: tổng sản lượng khí đạt 254,72 triệu Sm3; lợi nhuận trước thuế đạt 130% kế hoạch. 

Ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu tại Đại hội  

Trong bối cảnh được dự báo nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ giá biến động bất lợi, chi phí đầu vào tăng; Ban Lãnh đạo Công ty định hướng công tác quản trị năm 2024 với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: (1) Đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty diễn ra an toàn, liên tục. (2) Đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng thị trường CNG/LNG, tăng cường quảng bá thương hiệu PV GAS CNG. (3) Tập trung nguồn lực triển khai các dự án kinh doanh CNG/LNG, đảm bảo tiến độ - chất lượng - hiệu quả; sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị và phương án cấp khí LNG cho khách hàng. (4) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty. (5) Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền; đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư; kiểm soát tài chính nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV GAS CNG trong thời gian qua. Với vai trò là cổ đông lớn, cũng là nhà cung cấp khí đầu vào cho PV GAS CNG, Lãnh đạo PV GAS khẳng định và cam kết luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về nguồn cung, chính sách để PV GAS CNG phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ các sản phẩm khí theo mô hình kinh doanh tích hợp các sản phẩm CNG, LNG, LPG; đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PV GAS CNG trong thời gian tới. 

Lãnh đạo PV GAS và PV GAS CNG tại Đại hội 

Đoàn chủ tịch và cổ đông đã tiến hành thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội. Phần lớn các ý kiến xoay quanh các phương án kinh doanh LNG trong thời gian tới; các giải pháp tăng lợi nhuận và phát triển thị trường của Công ty. Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT PV GAS CNG thay mặt tập thể người lao động, Ban lãnh đạo PV GAS CNG gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PV GAS, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS CNG trong những năm qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của PV GAS và các cổ đông trên hành trình phát triển trong những năm tiếp theo. PV GAS CNG tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam, những ý kiến góp ý của cổ đông để PV GAS CNG phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

Ban lãnh đạo PV GAS CNG đã thể hiện quyết tâm hoàn thành mục tiêu: Tiếp tục xây dựng PV GAS CNG phát triển bền vững, mở rộng thị trường, dẫn đầu về thị phần, trở thành nhà cung ứng LNG, CNG bằng xe bồn số một Việt Nam. 

 https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/pv-gas-cng-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024

Ngày đăng: 20:03 | 05/06/2024

PV / Cổng thông tin điện tử PV GAS