Để đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn học đường, Bộ GD-ĐT yêu cầu không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ mầm non trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm ảnh 1

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ mầm non trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm

Năm học 2023-2024, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương, trường học phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em.

Đặc biệt, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ mầm non trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm. 

Các cơ sở mầm non cần chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố có nguy cơ mất an toàn cho trẻ mầm non.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, trong năm học mới 2023 -2024 các địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý đối với cơ sở, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên mầm non. 

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chú trọng kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, có biện pháp kịp thời đối với cơ sở chưa đảm bảo theo quy định.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ trong các cơ sở.

 Không sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ mầm non | Báo điện tử An ninh Thủ đô (anninhthudo.vn)

Ngày đăng: 16:38 | 11/09/2023

Duy Anh / ANTĐ