Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ GTVT việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Theo Cục Hàng không VN, nhà ga hành khách hiện tại của Cảng hàng không Thọ Xuân có công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách/năm và được đưa vào khai thác từ năm 2016.

khi nào đầu tư nhà ga t2 sân bay thọ xuân?

Cảng hàng không Thọ Xuân

Năm 2019, sản lượng hành khách thông qua cảng là 1,056 triệu hành khách. Sau ảnh hưởng của dịch covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không Thọ Xuân là 816.859 hành khách, dự kiến đến hết năm 2022 có thể vượt công suất thiết kế.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo là phù hợp.

Cũng theo Cục Hàng không VN, tại Quyết định số 1136 của Bộ GTVT, giai đoạn 2021- 2030, Cảng HKQT Thọ Xuân công suất đạt 5 triệu hành khách/năm.

Theo báo cáo số 2785 của Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, giai đoạn 2021-2030, công suất thiết kế dự kiến là 5 triệu hành khách/năm.

Như vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ theo đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 là phù hợp với quy hoạch.

Tuy nhiên, hiện tại, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt.

Do đó, Cục Hàng không VN khẳng định việc triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ sẽ được thực hiện sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công suất nhà ga hành khách khi đầu tư cần tuân thủ đúng quy hoạch.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư hoặc bố trí nguồn vốn hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ Cảng hàng không Thọ Xuân trong giai đoạn 2022-2025.

Được biết, địa phương này đã nhận được thông báo từ TCT Cảng hàng không VN (ACV), đơn vị đang quản lý, khai thác sân bay Thọ Xuân về việc Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 5 triệu lượt hành khách/năm và kết cấu hạ tầng đồng bộ Cảng hàng không Thọ Xuân (có tổng mức đầu tư khoảng 2.120 tỷ đồng) không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của doanh nghiệp này và được phân kỳ thực hiện đầu tư sau năm 2025.

ACV cũng đề nghị đề nghị Bộ GTVT xem xét, đề xuất kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của Pháp luật nếu có nhu cầu đầu tư ngay.

https://www.baogiaothong.vn/khi-nao-dau-tu-nha-ga-t2-san-bay-tho-xuan-d561891.html

Ngày đăng: 08:24 | 08/08/2022

Thanh Bình / Giao thông