Đề nghị các địa phương phối hợp cung cấp thông tin về danh mục các dự án năng lượng tái tạo từ năm 2015 đến tháng 3/2021, gồm điện gió, điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối, thủy điện vừa và nhỏ (công suất từ 50 MW trở xuống).

Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị việc cung cấp các thông tin để làm việc với Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, đề nghị các địa phương phối hợp cung cấp thông tin về danh mục các dự án năng lượng tái tạo từ năm 2015 đến tháng 3/2021, gồm điện gió, điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối, thủy điện vừa và nhỏ (công suất từ 50 MW trở xuống).

03_ocdr-1651363455139

Trước đó, ngày 8/3, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 277 quyết định Kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2068 ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo về lĩnh vực kiểm toán chuyên đề năm 2022, Kiểm toán Nhà nước cho biết dự kiến lựa chọn 25 cuộc kiểm toán chuyên đề. Trong đó phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển điện lực... nằm trong "tầm ngắm".

Liên quan đến phát triển dự án năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cũng đã lập 3 đoàn kiểm tra để rà soát, giám sát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 1/4 đến 10/4.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã có kết luận về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà sau đợt kiểm tra đợt 1. Hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực này được chỉ ra.

Bộ Công Thương cũng thừa nhận, việc phát triển điện mặt trời trong thời gian qua còn tồn tại một số bất cập. Phần lớn nhà đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà mới được thành lập hoặc các doanh nghiệp tư nhân, chưa có nhiều kinh nghiệm về đầu tư. Do đó, trong quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt các quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đất đai, môi trường...

/