Bộ GTVT kiến nghị sáp nhập Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường...

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT vừa được trình Chính phủ.

Trong đó, Bộ GTVT kiến nghị sáp nhập Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; sáp nhập Vụ PPP vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư; giải thể Vụ ATGT và chuyển nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng về Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển nhiệm vụ vận tải về Vụ Vận tải.

Vụ Quản lý doanh nghiệp đang được duy trì là đầu mối chủ trì, giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc. Sau khi hoàn thành việc tái cơ cấu các doanh nghiệp, Bộ sẽ nghiên cứu sắp xếp đơn vị này.

Theo dự thảo, Bộ GTVT vẫn duy trì các tổ chức gồm Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng.

antd-tong-cuc-duong-bo-5618
Bộ GTVT tiếp tục trình đề án "xóa sổ" Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đối với các Cục, Tổng cục, Bộ GTVT kiến nghị tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam. Tổng cục này khi được tổ chức lại sẽ giảm 5 Cục trực thuộc. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục sẽ chuyển nguyên trạng về Cục Đường bộ Việt Nam.

Sáu Cục tiếp tục duy trì gồm: Cục Hàng hải, Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa, Đăng kiểm, Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Cục Y tế giao thông - vận tải sẽ sắp xếp sau khi bàn giao 16 cơ sở y tế về địa phương quản lý.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các Vụ, Tổng cục sẽ giúp giảm đầu mối, giảm cấp trung gian và đáp ứng yêu cầu của Trung ương. Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ về các đề xuất của Bộ GTVT.

Trước đó, liên quan đến đề án sắp xếp lại tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã cho biết, ông không đồng tình với việc “xóa sổ” Tổng cục Đường bộ rồi thành lập 2 Cục trực thuộc.

Tuy nhiên, sau đó người đứng đầu Bộ GTVT khẳng định, sẽ “xóa sổ” Tổng cục Đường bộ theo đúng chỉ đạo vì xét về tiêu chí Tổng cục, Tổng cục Đường bộ còn thiếu 1 tiêu chí.

Ngày đăng: 08:23 | 22/07/2022

Ngân Tuyền / ANTĐ