Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá vào tài khoản chuyên thu của bộ này.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Dự thảo nêu rõ, các biển số ô tô đưa ra đấu giá dự kiến bao gồm biển số ô tô của các tỉnh, TP, ký hiệu serie A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z có nền màu trắng, chữ và số màu đen, chưa đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá. Trong trường hợp chưa đến kỳ đấu giá tiếp theo, công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương hết biển số ô tô để đăng ký, Bộ Công an giao cục trưởng Cục CSGT quyết định.

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về đấu giá biển số xe ô tô ảnh 1

Sắp tới, việc đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Việc đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên Internet tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá được cấp tài khoản, hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và được lựa chọn biển số ô tô trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả tỉnh, TP trên toàn quốc.

Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá.

Theo dự thảo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá (không bao gồm lệ phí đăng ký xe và đã trừ đi số tiền đặt trước) vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Sau khi nhận đủ tiền, Bộ Công an sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Số tiền bán đấu giá biển số ô tô và số tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương.

Số tiền này sau khi trừ đi các khoản chi phí tổ chức đấu giá và tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản (nếu có) sẽ được Bộ Công an kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đầu tư cơ sở vật chất, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự…

https://www.anninhthudo.vn/de-xuat-moi-nhat-cua-bo-cong-an-ve-dau-gia-bien-so-xe-o-to-post539827.antd

Ngày đăng: 09:03 | 15/05/2023

H.L / ANTD