Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Ngày 27/7, Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kê danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông.

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép lưu thông như trong điều kiện bình thường các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, ngoại trừ những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh.

Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông - vốn là danh mục 19 hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật - được ban hành từ tháng 5/2014 trên cơ sở hướng dẫn từ nghị định số 59/2006/NĐ-CP (trừ những hàng hóa được Thủ tướng cho phép).

Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được cấp "thẻ xanh" để lưu thông trên địa bàn, địa phương, hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, khi một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đã xuất hiện tình trạng một số địa phương còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hóa.

Để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải đã liên tiếp có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về các vấn đề có liên quan đến lưu thông hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện thống nhất các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu khi lưu thông qua địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời yêu cầu các địa phương không được đặt ra các điều kiện cản trở việc lưu thông hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, do cách hiểu cũng như tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nêu trên tại một số địa phương có khác nhau nên xảy ra tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân nhưng còn gặp khó khăn, thậm chí ách tắc khi lưu thông trên địa bàn, địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau.

Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu' - 1
Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu' - 2
Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu' - 3
Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu' - 4

Không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu phục vụ vùng dịch Không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu phục vụ vùng dịch
Thủ tướng: Cung ứng đủ lương thực, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân Thủ tướng: Cung ứng đủ lương thực, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân

Thống Nhất

Ngày đăng: 23:50 | 27/07/2021

/ vtc.vn