Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong do mắc nhiều sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trong các ngày 6 và 7/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND TP.HCM vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND TP.HCM và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Ông Lê Thanh Hải.

Ông Lê Thanh Hải.

Cơ quan kiểm tra của Đảng nhận định những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền Thành phố, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ban cán sự đảng UBND TP.HCM các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND TP.HCM các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Đảng ủy các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Cơ quan kiểm tra của Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra; xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày đăng: 18:44 | 08/05/2024

Anh Văn / VTC News