Bộ Công an in thông tin nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu, áp dụng quy trình mới nhất về thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng…cùng nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ hôm nay, 15-9.

Từ 15-9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an sẽ in thông tin "nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam in thông tin "nơi sinh" của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu thực hiện việc in bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi nhập cảnh vào các nước Tây Ban Nha, Phần Lan, Mỹ, Đức, Séc…

Chính thức in thông tin nơi sinh vào bị chú hộ chiếu từ hôm nay, 15-9 ảnh 1

Mẫu hộ chiếu mới

Thông tư 55/2022/TT-BQP hướng dẫn cụ thể một số quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng như: Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng; Quy trình công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng...

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ) đang tại ngũ, công tác hoặc đã chuyển ra; Người có công với cách mạng đang tại ngũ, công tác.

Theo Nghị định 63/2022/NĐ-CP Bộ Nội vụ đã cắt giảm 2 đơn bị là Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nên cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị.

Cụ thể, các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Công chức - Viên chức, Các Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tiền lương, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác thanh niên;

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm Tạp chí Tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin.

Thông tư 10/2022/TT-NHNN thay thế Thông tư Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư này quy định về thủ tục đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế và thủ tục đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh cũng như các quy định khác liên quan đến quản lý ngoại hối khoản vay nước ngoài do phát hành trái phiếu quốc tế.

https://www.anninhthudo.vn/chinh-thuc-in-thong-tin-noi-sinh-vao-bi-chu-ho-chieu-tu-hom-nay-15-9-post516915.antd

Ngày đăng: 10:40 | 15/09/2022

H.L / ANTĐ