Ngày 8/5, UBND TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn, để cung cấp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ nhận được công của Cơ quan ANĐT Bộ Công an về việc yêu cầu cung cấp, chứng cứ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND TP cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 gửi Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu. Thời hạn tham mưu văn bản đến UBND TP Cần Thơ trước ngày 10/5.

"Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính TP Cần Thơ để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo hạn định và theo đúng yêu cầu của Cơ quan ANĐT Bộ Công an...", công văn của UBND TP Cần Thơ nêu.  

Trước đó, để phục vụ công tác điều tra có dấu hiệu vi phạm phát luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (có trụ sở tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã yêu cầu nhiều tỉnh, thành trên cả nước cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023... 

https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/can-tho-ra-soat-cac-du-an-cay-xanh-chinh-trang-do-thi-theo-yeu-cau-co-quan-andt-bo-cong-an-i730541/

Ngày đăng: 13:26 | 08/05/2024

Văn Đức / cand.com.vn