Nối tiếp những câu hỏi sắc bén trên nghị trường, nữ đại biểu tỉnh Gia Lai chiều 6/11 tiếp tục đặt vấn đề về thủy điện nhỏ với Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà.

Video nằm trong bài: Nữ đại biểu H’Bơ Khăp: "Bộ trưởng tiếp tục ủng hộ làm thủy điện nhỏ đúng không?"