Nếu như ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Ủy viên trẻ tuổi nhất vẫn thuộc lứa tuổi 7X thì trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đã xuất hiện những Ủy viên lứa tuổi 8X.

Theo danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố tối qua, 30-1, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trẻ nhất, thuộc lứa tuổi 8X, đều nằm ở nhóm Ủy viên Dự khuyết. Trong đó, người trẻ tuổi nhất là ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (sinh ngày 29/9/1983).

Ngoài ra, trong danh sách Ủy viên Dự khuyết khóa XIII còn có 2 người thuộc lứa tuổi 8X gồm bà Tôn Ngọc Hạnh (sinh ngày 29/8/1980), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và ông U Huấn (sinh ngày 22/1/1980), Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum.

Trong nhóm Ủy viên Chính thức, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh ngày 26/11/1979), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - là người trẻ tuổi nhất.

Dưới đây là tóm tắt quá trình công tác của các vị Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII trẻ nhất nói trên.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh: 26/11/1979

Ngày vào Đảng: 27/12/2001

Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

nhung guong mat uy vien trung uong dang tuoi 8x
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002-2004: Cán bộ phòng Quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2004-2007: Cán bộ phòng Quản lý Khoa học, giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2007 - 6/2009: Cán bộ Phòng quản lý Khoa học, giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội khóa XIII

- 6/2009 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam

- 2/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 10/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

- 1/2012 - 6/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

- 7/2012 - 1/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X; Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

- 2/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

- 8/2014 - 11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Được chuẩn y là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn

- 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (từ 1/2018); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 (12/2019)

- 11/11/2020: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông Mùa A Vảng

Ngày sinh: 29/9/1983

Ngày vào Đảng: 19/1/2006

Quê quán: xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Khuyến nông

nhung guong mat uy vien trung uong dang tuoi 8x
Ông Mùa A Vảng phát biểu tại nghị trường Quốc hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

- 12/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum U Huấn

Ngày sinh: 22/1/1980

Ngày vào Đảng: 4/7/2006

Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Xơ Đăng

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết) - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

nhung guong mat uy vien trung uong dang tuoi 8x
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum U Huấn (bên phải) nhận Quyết định chuẩn y giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015 – 2020

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2015: Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Kon Tum

- 15/9/2015: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 25/2/2020: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 29/4/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 23/9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh

Ngày sinh: 29/8/1980

Ngày vào Đảng: 19/5/2002

Quê quán: phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

nhung guong mat uy vien trung uong dang tuoi 8x

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014-12/2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Đoàn Bình Phước rồi Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

- 2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV

- 1/1/2020: Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020: Tái đắc cử Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng

Đại hội XIII của Đảng đã bầu chọn 200 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và có đến 6 uỷ viên ...

Cơ cấu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII Cơ cấu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Trong số 200 Ủy viên Trung ương khóa mới, số Ủy viên tái cử là 120 (chiếm 66,6%) và 60 người tham gia lần đầu ...

https://anninhthudo.vn/nhung-guong-mat-uy-vien-trung-uong-dang-tuoi-8x-post457154.antd

anninhthudo.vn