Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn các địa phương không xét nghiệm quy mô toàn thành, nhưng sẽ xét nghiệm định kỳ bằng RT-PCT theo tỷ lệ phù hợp với cấp độ dịch Covid-19 của từng khu vực cho các nhóm nguy cơ.
Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu ngành y tế 22 địa phương không xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn.

Với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong 6 tháng, địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau: Có triệu chứng nghi ngờ; cần điều tra dịch tễ; người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4; người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định.

Sở Y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ, nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ, ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương.

Những đối tượng nào phải xét nghiệm COVID-19 định kỳ?

Tùy tình hình thực tế mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn. Nhóm nguy cơ tiểu thương, nhân viên bán hàng, nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ, người lái xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng (shipper) ...

Sở Y tế hướng dẫn, với các đối tượng trên, tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm RT - PCR mẫu gộp 10. Tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch (tính theo cấp độ dịch của phường, xã, thị trấn). Cụ thể:

  • Địa phương ở cấp độ 1, xét nghiệm 10% đối tượng.
  • Địa phương ở cấp độ 2, xét nghiệm 20% đối tượng.
  • Địa phương ở cấp độ 3 và cấp độ 4, xét nghiệm 30% đối tượng

Đối với việc xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy trình xử lý F0 tại cộng đồng đã được Sở Y tế ban hành, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo test nhanh tất cả F1 trong cùng hộ gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch, không phân biệt tiền sử có tiêm chủng hay tiền sử mắc bệnh Covid-19. Người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được.

Mặt khác, không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bản phường, xã, thị trấn hoặc cả quận, huyện. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ, hoặc người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định.

PV (th)

2 tiểu thương mắc COVID-19, lấy 3.000 mẫu xét nghiệm tại cảng cá Thọ Quang 2 tiểu thương mắc COVID-19, lấy 3.000 mẫu xét nghiệm tại cảng cá Thọ Quang
Phát hiện ca COVID-19 ở Disneyland, Trung Quốc xét nghiệm hơn 30.000 người Phát hiện ca COVID-19 ở Disneyland, Trung Quốc xét nghiệm hơn 30.000 người
TP Hồ Chí Minh công khai nơi xét nghiệm COVID-19 và giá cả TP Hồ Chí Minh công khai nơi xét nghiệm COVID-19 và giá cả