Video nằm trong bài: [MAGAZINE]Những bài học nhìn từ lịch sử cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc