Trong dự thảo mới về thu, quản lý, miễn, giảm học phí đang được lấy ý kiến, nhiều học sinh, sinh viên thuộc diện được đề xuất miễn, giảm từ 50 đến 100% học phí.

Nghị định số 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí sẽ hết hiệu lực vào cuối năm học 2020-2021. Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến góp ý dự thảo nghị định thay thế với nhiều điểm mới liên quan đến các trường hợp miễn - giảm - hỗ trợ học phí trong 5 năm tới (từ năm 2021 đến 2026).

Không phải đóng học phí

Bộ GD&ĐT đưa ra 2 đối tượng học sinh, sinh viên không phải đóng học phí bao gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; sinh viên theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ và Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Được miễn học phí

Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Pháp lệnh số 2 của Quốc hội.

Ở bậc mầm non và phổ thông, Bộ đề xuất sẽ miễn cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên khuyết tật; trẻ dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người học từ 16 tuổi đến 22 tuổi còn đi học nhưng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; trẻ mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển hải đảo.

Đồng thời, những trẻ mầm non và học sinh phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ cũng được xem xét miễn học phí.

Đặc biệt, trong dự thảo nghị định mới, Bộ đề xuất đưa ra lộ trình từ 1/9/2023 tất cả trẻ mầm non 5 tuổi đều được miễn học phí; từ năm học 2025-2026 miễn học phí cho học sinh THCS.

Trong thời gian chờ thực hiện lộ trình trên, dự kiến sẽ miễn học phí từ năm học 2021-2020 đối với học sinh khối THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển hải đảo.

Những ai được đề xuất miễn giảm 50-100% học phí từ năm 2021? - 1
(Ảnh minh hoạ: M.K)

Đồng thời, các học sinh, sinh viên thuộc các hệ đào tạo cử tuyển; các trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học, khoa dự bị đại học; các trường nghề nghiệp, đại học là người dân tộc thiểu số có cha mẹ thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng được miễn học phí.

Với sinh viên đại học, cao đẳng, sẽ miễn học phí với những em theo học chuyên ngành Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; học viên cao học, nghiên cứu sinh học chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần, Giải phẫu bệnh, năng lượng nguyên tử; sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít.

Giảm và hỗ trợ đóng học phí

Dự thảo mới quy định rõ các học sinh, sinh viên thuộc diện được giảm hoặc hỗ trợ đóng học phí 70% gồm: Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù (nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống); học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các đối tượng được đề nghị giảm 50% học phí, gồm: Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định cũng đưa ra chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học phải theo học trong các trường tư thục ở địa bàn do không đủ trường công lập.

Bộ GD&ĐT dự kiến tăng học phí từ cấp mầm non đến đại học Bộ GD&ĐT dự kiến tăng học phí từ cấp mầm non đến đại học

Bộ GD&ĐT đề xuất khung học phí của năm học 2021-2022 tăng 7,5%/năm với bậc mầm non, phổ thông và ít nhất 10% với bậc ...

Nhiều trường đại học giảm học phí, có chính sách hỗ trợ sinh viên vùng lũ Nhiều trường đại học giảm học phí, có chính sách hỗ trợ sinh viên vùng lũ

Bên cạnh việc kêu gọi đóng góp, chung tay chia sẻ về tinh thần và vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều trường ...

https://vtc.vn/nhung-ai-duoc-de-xuat-mien-giam-50-100-hoc-phi-trong-5-nam-toi-ar580394.html

vtc.vn