Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp: Có 32/50 bộ và 21/63 địa phương giải ngân đạt dưới 50%, trong đó, có 20 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021. Báo cáo cho biết, ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chỉ có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%.

Cụ thể, một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam đạt 100%, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 92,04%, Thái Bình đạt 85,66%, Thanh Hóa đạt 82,85%, Thừa Thiên Huế đạt 78,84, Hà Tĩnh đạt 77,98%...

Nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, với 32/50 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Trong số đó, có 20 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

Nhiều bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp ảnh 1
Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, Bộ Tài chính cho biết: Đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đã giải ngân là hơn 12.116 tỷ đồng, đạt 53,01% kế hoạch đã giao; trong đó kế hoạch năm 2021 giải ngân là 886,522 tỷ đồng, đạt 19,02%.

Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là gần 10.091,5 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm 2021 được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ; công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn thành giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 theo đúng quy định tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải có báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cùng gửi Văn phòng Chính phủ).

Bộ Tài chính tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư)...

Không giải ngân được, nhiều bộ, ngành, địa phương xin trả lại vốn đầu tư công Không giải ngân được, nhiều bộ, ngành, địa phương xin trả lại vốn đầu tư công

9 tháng, các địa phương giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 9,82% kế hoạch vốn được giao, trong khi đó, các bộ ngành ...

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Vì đâu dòng tiền bị Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Vì đâu dòng tiền bị "nghẽn"?

Chuyên gia chỉ ra nhiều điểm nghẽn trong việc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời khẳng định sự chậm trễ này là “nút ...