Video nằm trong bài: Triều cường lên đỉnh 1,62 m, người Sài Gòn lội nước trong nhà