Video nằm trong bài: Hàng loạt máy bỏ phiếu ở Mỹ gặp trục trặc trong bầu cử giữa kỳ