Được chào đón trọng thị, trải qua kiểm tra y tế kỹ càng, được hâm mộ dù chưa ra mắt là những trải nghiệm đầu tiên của Công Phượng trong ngày đặt chân tới Incheon United. Thanh Hà Video: Super IAM Studio