Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 cho biết có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị, với tổng giá trị 350 triệu đồng.

Chiều 23/10, trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị, với số tiền 350 triệu đồng; có 2 người bị xử lý do vi phạm về kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ.

Việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến tích cực. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 8.300 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm (tăng 175% so với năm 2020).

Các cơ quan kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 6.890 cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (số trường hợp vi phạm giảm 7,3% so với năm 2020).

Năm 2021, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng, tổng trị giá 350 triệu đồng - 1
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với những đánh giá của Chính phủ về tình hình tham nhũng năm 2021, tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm.

Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Các ý kiến cho rằng, trong năm 2021, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau”, tập trung vào một số lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục…; phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuân Trường - Quang Tuyền

Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đồng đã tham ô Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đồng đã tham ô
Chủ tịch tỉnh Cà Mau nộp lại 1,2 tỷ đồng cho Nhà nước Chủ tịch tỉnh Cà Mau nộp lại 1,2 tỷ đồng cho Nhà nước