Đại dịch xuất hiện kéo tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 còn khoảng 5,9%, thấp hơn mục tiêu 6,5-7% nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng với GDP tăng trưởng dương.

Báo cáo trước Quốc hội sáng nay (20/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tăng trưởng kinh tế năm nay và cả mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2016-2020) bình quân ước không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng lớn bởi Covid-19. Dự kiến kinh tế tăng 2-3%, thấp hơn mục tiêu 6,8%. Kết quả này khiến GDP giai đoạn 5 năm 2016-2020 chỉ tăng bình quân khoảng 5,9% trong khi mục tiêu là 6,8%.

muc tieu tang truong kinh te 5 nam khong dat vi covid 19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 sáng nay (20/10). Ảnh: Hoàng Phong.

Tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người cũng thấp hơn mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2020, ước chỉ tiêu này đạt khoảng 2.750 USD, thấp hơn mục tiêu 3.200-3.500 USD.

Trong số 9 chỉ tiêu kinh tế cho giai đoạn 5 năm 2016-2020, có 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu đang tính toán.

Chỉ tiêu Mục tiêu 2016-2020 Ước thực hiện 2016-2020
Tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm 6,5-7% Khoảng 5,9%
GDP bình quân đầu người năm cuối kỳ 3.200-3.500 USD 2.750 USD
Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP 85% 84,88%
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP bình quân 32-34% 33,4%
Bội chi ngân sách Dưới 4% 3,79%
Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng 30-35% 45,21%
Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 5% 5,8%
Tỷ lệ đô thị hóa đến năm cuối kỳ 38-40% 39,3%
Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân 1-1,5% Đang tính toán

Dù vậy, kết quả năm 2020 cũng được Chính phủ đánh giá là "thành công".

"Chúng ta có 4 năm liên tiếp 2016 - 2019 cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, năm sau tốt hơn năm trước. Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, nhưng chúng ta đã thành công trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi", Thủ tướng nhận xét.

Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng quát là "phát triển nhanh và bền vững". Trong năm đầu tiên, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi. Những năm còn lại, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến có 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5-7%. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.700-5.000 USD, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% GDP, năng suất lao động tăng bình quân trên 6,5%/năm...

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 5 năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết đồng tình với những đánh giá của Chính phủ. Sau 4 năm đầu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát, cùng với ảnh hưởng của thiên tai, đã tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu.

Trong các khuyến nghị với Chính phủ, Ủy ban Kinh tế đề xuất cần quan tâm nhiều hơn đến nhân lực, thu hút đầu tư vào công nghệ và sản xuất công nghiệp. Công nghiệp Việt Nam còn thiếu sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh và bảo vệ thương hiệu chưa phát huy hiệu quả. Tăng trưởng nông nghiệp được cải thiện, nhưng năng suất còn thấp, nguồn vốn phân bổ, thu hút đầu tư chưa tương xứng.

Riêng với thương mại đã được cải thiện, tuy nhiên, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá, cơ cấu sở hữu trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại đang tập trung ngày càng nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. "Đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc ứng phó và vận dụng hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại", ông Thanh nêu ý kiến.

GDP nửa đầu năm 2020: Đừng thấy tăng trưởng dương mà mừng GDP nửa đầu năm 2020: Đừng thấy tăng trưởng dương mà mừng

Chuyên gia kinh tế cho rằng không nên thấy tăng trưởng GDP nửa đầu 2020 là dương mà mừng vì nền kinh tế đang gánh ...

GDP quý I tăng thấp nhất 10 năm GDP quý I tăng thấp nhất 10 năm

Do ảnh hưởng của Covid-19, tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt 3,82% - thấp hơn kịch bản xấu nhất Bộ Kế hoạch & Đầu ...

https://vnexpress.net/muc-tieu-tang-truong-kinh-te-5-nam-khong-dat-vi-covid-19-4179396.html

vnexpress.net