Video nằm trong bài: Video: Mưa lũ lớn nhất trong 80 năm ở Trung Quốc, 11 triệu người bị ảnh hưởng