Hàng trăm nghìn người thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên được sơ tán trong hôm nay tránh bão Molave, dự kiến vào đất liền rạng sáng 28/10.