Video nằm trong bài: Máy bay năng lượng mặt trời của Trung Quốc lần đầu cất cánh