Video nằm trong bài: Lời kể của người đưa đón trẻ trường Gateway bỏ quên cháu bé 6 tuổi trên xe đến chết