Quy định được đưa ra nhằm mục đích tiết kiệm chi phí trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng mới đây đã ký và ban hành chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Chỉ thị lần này đưa ra một loạt yêu cầu với các lãnh đạo, cá nhân, đoàn công tác nước ngoài trong phạm vi Bộ Tài chính nhằm mục đích tiết kiệm chi phí.

Cụ thể, chỉ thị yêu cầu mỗi năm, thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại, kể cả các đoàn ra, đoàn vào của dự án tài trợ, viện trợ không hoàn lại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, khi xây dựng các kế hoạch này, phải có báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả của năm trước đó.

Việc xây dựng kế hoạch cũng phải tính đến nhiệm vụ cụ thể của năm đó, đúng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, và phải phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị. Các kế hoạch đối ngoại cần xác định rõ nội dung từng đoàn công tác, đơn vị chủ trì và thành phần tham dự, dự kiến số ngày làm việc và thời gian làm việc tại nước ngoài, đặc biệt, phải dự kiến kinh phí cho đoàn công tác theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án, trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại, kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác ở nước ngoài.

lanh dao bo tai chinh chi duoc di cong tac nuoc ngoai 2 lan moi nam
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TCTC.

Đối với việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân cấp tuyệt đối không cử quá 1 đoàn đi công tác nước ngoài cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm và không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả lãnh đạo Bộ) và cán bộ của đơn vị, không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm. Đồng thời, không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn, trừ một số trường hợp đặc biệt như tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác.

Riêng với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch... thủ trưởng các đơn vị được yêu cầu tuyệt đối không cử cán bộ đi. Đồng thời các tổ chức, đơn vị có vướng mắc, tồn tại đang đề nghị Bộ Tài chính giải quyết... cũng không được phép tài trợ các chuyến công tác hay du lịch cho cán bộ, công chức của Bộ.

Khi đã cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, thủ trưởng các đơn vị phải báo cáo cụ thể về nội dung công tác, kinh phí, số lần công chức, viên chức tham gia công tác ở nước ngoài.

lanh dao bo tai chinh chi duoc di cong tac nuoc ngoai 2 lan moi nam 83.000 tỷ nợ thuế và 3 lần ĐBQH truy trách nhiệm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

3 kỳ họp liên tiếp của Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đều nhận được các câu hỏi chất ...

lanh dao bo tai chinh chi duoc di cong tac nuoc ngoai 2 lan moi nam Bộ Tài chính chưa thống nhất đề xuất miễn học phí THCS của TP HCM

Việc miễn giảm học phí THCS tại TP HCM được cho là sẽ tạo sự không thống nhất giữa thành phố và các địa phương ...

lanh dao bo tai chinh chi duoc di cong tac nuoc ngoai 2 lan moi nam Mỗi người dân gánh 34 triệu đồng nợ công, Bộ Tài chính đang quản ngân khố như thế nào?

“Quản ngân khố quốc gia thế nào?“ là câu hỏi ai cũng muốn có câu trả lời, nhất là trong bối cảnh nợ công ngày ...

https://news.zing.vn/lanh-dao-bo-tai-chinh-chi-duoc-di-cong-tac-nuoc-ngoai-2-lan-moi-nam-post891899.html

https://news.zing.vn

Từ Khóa: