petrosetco
pvfcco
melia
ly son duoc mua vu hanh he thu

Lý Sơn được mùa vụ hành hè thu

Vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân trên đảo. Tuy nhiên điệp khúc “được mùa rớt giá” đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo.