Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn ở kỳ họp 11 sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ.
Infographic: Bộ máy lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sau kiện toàn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Sáng 31/3, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức trước toàn thế đồng bào cử tri cả nước.

https://vtc.vn/infographic-bo-may-lanh-dao-quoc-hoi-viet-nam-sau-kien-toan-ar605545.html

vtc.vn