Video nằm trong bài: Hơn 100 cây xanh bật gốc, đường phố Vũng Tàu ngổn ngang sau bão