Ngày 18/5/2021, tại Trụ sở PV GAS TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc PV GAS chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp 8 tháng cuối năm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 02 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: “Trong 4 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng, phát triển; một số mặt, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khả quan; công tác Đảng dần đi vào nề nếp, có nhiều khởi sắc, dần hướng tới chuyên nghiệp, khoa học. Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19; đảm bảo việc làm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đảng ủy/Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã thể hiện được năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng; đạt được nhiều kết quả tích cực như báo cáo đã đề cập. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao/đề ra trong năm 2021”.

Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ về kết quả đạt được trong 4 tháng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 8 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2021. Hội nghi khẳng định cần tiếp tục quán triệt và làm tốt các việc sau:

  • Một là, toàn hệ thống chính trị thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tư tưởng, quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, hiệu quả. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu cần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, cụ thể hơn nữa đối với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
  • Hai là, các cấp ủy tổ chức rà soát, đánh giá khách quan kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 4 tháng, chỉ rõ những việc đã làm được, làm tốt, đồng thời thắng thắn chỉ ra những việc chưa làm, làm chưa hiệu quả, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, để từ đó đề ra giải pháp khắc phục hữu hiệu nhằm hoàn thành nhiệm vụ 8 tháng cuối năm và năm 2021.
  • Ba là, chủ động, kiên quyết, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị diễn ra liên tục, bình thường trong tình hình mới; tuyệt đối tránh cả hai khuynh hướng: Chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong đơn vị, trong cộng đồng; hoang mang, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi đơn vị có người nhiễm Covid-19. Phát huy kết quả và kinh nghiệm phòng, chống ba đợt dịch bệnh trước đây đã được áp dụng tại đơn vị; bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp, theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tập đoàn và của Tổng công ty. Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp người lao động trong đơn vị nhiễm Covid-19.
  • Bốn là, tiếp tục kiên trì, kiên quyết, sáng tạo và làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XI và khóa XII của Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS” tại đơn vị. Từng đồng chí trong cấp ủy, trong tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác trong học tập và làm theo, nhất là “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua hiệu quả thực hiện chức trách chính trị được giao, qua mối quan hệ “với mình, với việc, với người” như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên để tạo sức lan tỏa đối với các đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty và đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW và tặng hoa cho Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty và Chi bộ Kinh doanh Sản phẩm khí vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm 2016 – 2020).

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

PV GAS chủ động chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp PV GAS chủ động chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp
PV GAS tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19  trong tình hình mới PV GAS tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
PV GAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 PV GAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/hoi-nghi-bch-dang-bo-pv-gas-lan-thu-v-nhiem-ky-2020-2025

www.pvgas.com.vn

Từ Khóa: