Nắng nóng khiến hoa đào nở sớm hơn mọi năm. 
Từ Khóa: