Bài thi môn tiếng Việt trong kỳ thi Đánh giá Năng lực Đại học Hàn Quốc 2019 nhắc đến nhiều địa danh quen thuộc như Hồ Tây, thành phố Vinh, Hải Phòng… 

Trong kỳ thi đại học của Hàn Quốc ngày 14/11, đề thi môn tiếng Việt có 30 câu hỏi trắc nghiệm, gồm kiểm tra ngữ pháp, từ vựng, cách dùng từ số nhiều, đọc-hiểu trong 40 phút.

Đề thi có nội dung gần gũi, khai thác thông tin về địa điểm quen thuộc, món ăn, ngày lễ nổi tiếng của Việt Nam. Ví dụ, câu 26 đề bài viết "Hải Phòng là thành phố cảng và là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam" và hỏi ngữ pháp. Câu 27 đề bài cho một đoạn thông tin về Hồ Tây và đặt câu hỏi về từ vựng. Câu 28 nói về ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Toàn bộ đề thi tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc 2019:

Đánh giá Năng lực Đại học, còn được gọi là CSAT hay Suneung, là kỳ thi tiêu chuẩn của Hàn Quốc gồm các bài thi Ngôn ngữ, Toán học, tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc và Khoa học xã hội. Từ năm 2013, tiếng Việt được đưa vào danh sách lựa chọn thi của môn ngoại ngữ thứ hai, bên cạnh các ngôn ngữ khác như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hoa, Nhật, Nga.

Không để thiếu điện tại khu vực sản xuất nước sạch tại Hà Nội
"Học sinh Việt tốn 12 năm giải toán chỉ để thi đại học"
Hôm nay là hạn chót để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học

https://vnexpress.net/giao-duc/ho-tay-hai-phong-xuat-hien-trong-de-thi-dai-hoc-han-quoc-4013563.html

vnexpress.net