Những hình ảnh cuối cùng được ghi lại và tổng hợp về Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 12 cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3. (Nguồn: Truyền hình Quân khu 4)

Video nằm trong bài: Hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 12 thành viên đoàn cứu nạn