Video: VTV

Video nằm trong bài: Tuyển Việt Nam rời Asian Cup 2019: Tiếc nhưng cũng rất tự hào!