Video nằm trong bài: Máy bay quân sự lao xuống nhà dân tại Pakistan, 15 người chết