Video nằm trong bài: Tiến Lộc bị Trọng Hùng đánh không trượt phát nào khi quay 'Về nhà đi con'