Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến nghị người lao động sớm hoàn thành thủ tục theo quy định để được nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Hạn chót chi hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vào 31/12 ảnh 1
Hà Nội đã giải quyết hỗ trợ chi hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương.

Tính đến ngày 13/11, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết hỗ trợ chi cho 1.469.279 lao động trong đó chi trả cho 1.395.111 lao động đang tham gia và 74.168 lao động dừng tham gia (bảo lưu) với số tiền chi hỗ trợ là 3.587 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động (cập nhật đúng, đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại...) thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ.

Bên cạnh đó, vẫn còn lượng lớn người lao động đã dừng tham gia còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa thực hiện thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ hoặc phải bổ sung, điều chỉnh thông tin để đảm bảo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Để người lao động sớm nhận được nguồn lực hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến nghị người lao động sớm hoàn thành thủ tục theo quy định. Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ phải tự đi làm thủ tục.

Với trường hợp đã dừng tham gia, nhưng còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn cuối để cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị hỗ trợ là ngày 20/12/2021.

Thời gian hoàn thành chi trả hỗ trợ chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Hà Nội: Dự kiến chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội: Dự kiến chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán 2022

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, ...