Hai trận động đất yếu, không gây thiệt hại, xảy ra cách nhau vài phút ở huyện Trà Bồng, đang được Viện Vật lý địa cầu theo dõi.

Ngày 12/4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, trận động đất đầu tiên diễn ra lúc 11h17 cùng ngày, ở xã Trà Tây, có độ lớn 3, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,2 km. Sau 3 phút, một trận khác xảy ra cùng xã, cách vị trí đầu 11 km, có độ lớn 2,9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5 km.

Hai trận động đất ở Quảng Ngãi

Vị trí chấn tâm của trận động đất lúc 11h20 ở huyện Trà Bồng. Ảnh: Viện vật lý địa cầu.

Hai trận động đất này có vị trí tâm chấn gần với bốn trận động đất trong một ngày từng xảy ra ở huyện Trà Bồng hồi tháng 10/2020. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện vật lý địa cầu cho biết, khu vực này nằm trong đới đứt gãy nên xảy ra những trận động đất như vậy là bình thường.

Phạm Linh

Quảng Nam xuất hiện động đất mạnh 3 richter Quảng Nam xuất hiện động đất mạnh 3 richter
5 phút, Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất 5 phút, Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất