Video nằm trong bài: Fox Sports: 'Việt Nam bị từ chối bàn thắng vì tác động nhỏ'