Video nằm trong bài: Nghị sĩ Nam Phi lao vào ẩu đả tại cuộc họp quốc hội