UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện nhiều vụ việc lớn, có tính chất phức tạp.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản 3275 đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương và thành phố.

Theo văn bản, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 117, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 1095, đến nay, các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả khá, tuy nhiên, còn một số vụ việc phức tạp, chưa thực hiện dứt điểm.

Những vụ việc mà UBND thành phố Hà Nội thúc giục cơ quan chức năng thành phố thực hiện, trong đó có những vụ Thanh tra Chính phủ đã kết luận, gồm việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, đô thị.

ha noi yeu cau khan truong thuc hien cac ket luan thanh tra
Trước đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại HUD. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; thanh tra tại Tổng công ty HUD; dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì.

Việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP Hà Nội;

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất và sử dụng đất từ trước đến nay đối với khu vực đất tại khu vực sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức. Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố về việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá, tuy nhiên còn một số vụ việc chưa được thực hiện dứt điểm.

Để thực hiện dứt điểm các kết luận của thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, UBND thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố, các sở, ngành và quận, huyện thực hiện các kết luận Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố đã được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã thực hiện theo nguyên tắc tất cả nội dung kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra phải tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các khó khăn, vướng mắc do pháp luật thay đổi, không còn phù hợp… phải báo cáo làm rõ, đề xuất UBND thành phố tổng hợp lại để kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố, Sở Thông tin - truyền thông đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, nghiên cứu đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra.

Cường Ngô

"Bức tử" hồ Đại Lải: Doanh nghiệp xây dựng trái phép phải di dời
"Bức tử" hồ Đại Lải: Đoàn kiểm tra TP Phúc Yên "truy trách nhiệm" những ai?
Còn những ai đang Còn những ai đang "bức tử" hồ Đại Lải?

https://laodong.vn/bat-dong-san/ha-noi-yeu-cau-khan-truong-thuc-hien-cac-ket-luan-thanh-tra-827373.ldo

laodong.vn