Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn về điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68/2021/NP-CP. Theo đó hàng rong, buôn chuyến, kinh doanh thời vụ... cũng sẽ được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng.

Hàng rong, buôn chuyến cũng sẽ được hỗ trợ

Cụ thể, để triển khai Nghị quyết 68/2021/NP-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gói 26.000 tỷ đồng), ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 23) quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết này. Trong đó, riêng với đối tượng hộ kinh doanh mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh theo phương thức chi trả 1 lần.

Về điều kiện để được hỗ trợ, tại Điều 35 Quyết định số 23 quy định hộ kinh doanh phải đáp ứng 2 điều kiện: (1) Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; (2) Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định 23, Cục Thuế Hà Nội làm rõ các đối tượng được hưởng hỗ trợ như sau:

Điều kiện thứ nhất là trường hợp quy định hộ kinh doanh “có đăng ký kinh doanh” sẽ bao gồm cả các trường hợp “không phải đăng ký hộ kinh doanh” đối với “những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp” theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 và khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

Hộ kinh doanh có đăng ký thuế là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế.

Gói 26.000 tỷ đồng: Hàng rong, quà vặt, buôn chuyến cũng sẽ được hỗ trợ ảnh 1
Dù không đăng ký kinh doanh nhưng những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh thời vụ... cũng sẽ được hỗ trợ

Điều kiện thứ hai: “Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19” sẽ là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang quản lý thuế ở trạng thái đăng ký thuế “00 - NNT đang hoạt động”, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Như vậy, các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ” – Cục Thuế Hà Nội lưu ý.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 31/1/2022

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định 23, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, hộ kinh doanh cần hỗ trợ có thể gửi đề nghị theo hướng dẫn đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND

UBND Thành phố cũng giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó là việc tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện...

Vì sao một số lao động tự do tại TP.HCM  chưa nhận được tiền hỗ trợ? Vì sao một số lao động tự do tại TP.HCM chưa nhận được tiền hỗ trợ?

Mặc dù đã được đưa vào danh sách nhưng một số lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 ...

Sẵn sàng 1 triệu gói an sinh hỗ trợ người dân Sẵn sàng 1 triệu gói an sinh hỗ trợ người dân

Tại cuộc họp triển khai biện pháp công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh ngày 16/8, lãnh đạo thành phố cho ...

12 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn từ gói 26.000 tỷ đồng 12 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn từ gói 26.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng ...