So với biểu giá cũ thì chỉ những người dùng ở các bậc thang từ 0 - 200kWh được lợi vì giá giữ nguyên, còn từ bậc thang 201 kWh trở lên thì khách hàng có thể sẽ phải chịu thiệt do giá bán lẻ tăng so với biểu giá cũ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014.

Tại dự thảo này, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án giá điện sinh hoạt. Một là phương án giá điện sinh hoạt từ 6 bậc hiện hành còn 5 bậc.

Hai là, Bộ Công Thương cũng đề xuất phương án áp dụng song song cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá). Đây là phương án mới, chưa từng xuất hiện trong các dự thảo trước đó của Bộ Công Thương.

du thao bieu gia dien moi dung tren 201kwh khach hang thiet hon hien tai

Ở phương án thứ 2 này, Bộ Công Thương cũng đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến. Trong đó, phương án 2A, giá điện ở bậc 5 – bậc cao nhất lên tới hơn 5.100 đồng/kWh. Còn giá điện một giá áp dụng ở phương án này là 2.703 đồng/kWh.

du thao bieu gia dien moi dung tren 201kwh khach hang thiet hon hien tai

Với phương án 2B, bậc 3 và 4 cũng có mức tăng thêm so với biểu giá cũ (tương đương bậc 4 và 5) từ 90 đồng - 149 đồng/kWh do gộp số bậc thang. Với bậc 5, mức giá bán lẻ điện tăng thêm hơn 520 đồng/kWh. Một giá điện ở phương án này cũng nằm trong khung bậc thang 3-4 nhưng mức giá cao hơn so với phương án 2A là 186 đồng.

du thao bieu gia dien moi dung tren 201kwh khach hang thiet hon hien tai

Với phương án 1 (5 bậc thang), dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Bộ Công thương đưa ra đã ghép bậc 1 và bậc 2 thành bậc mới (từ 0-100kWh), với mức giá bằng bậc 1. Đồng thời, giữ nguyên giá cho các hộ sử dụng điện từ bậc 101-200kWh.

Tuy nhiên, đối với các bậc còn lại, dự thảo thực hiện ghép các bậc 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới (bậc 3) ; tách bậc thang trên 401 kWh thành 2 bậc 401 - 700 kWh (bậc 4) và trên 700 kWh (bậc 5).

Cụ thể, với phương án 1 các bậc 3, 4, 5 (tương đương bậc 4, 5,6 cũ) tăng thêm gần 92 - 205 đồng/kWh do đã gộp các bậc thang.

Với phương án 2A, thì riêng bậc 5 tăng vọt lên tới 2.181 đồng/kWh. Điện một giá ở phương án này cũng tương đương với người dùng sử dụng điện trong khoảng bậc 3-4.

Với phương án 2B, bậc 3 và 4 cũng có mức tăng thêm so với biểu giá cũ (tương đương bậc 4 và 5) từ 90 đồng - 149 đồng/kWh do gộp số bậc thang. Với bậc 5, mức giá bán lẻ điện tăng thêm hơn 520 đồng/kWh. Một giá điện ở phương án này cũng nằm trong khung bậc thang 3-4.

du thao bieu gia dien moi dung tren 201kwh khach hang thiet hon hien tai
Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đang áp dụng với 6 bậc thang.

So với biểu giá cũ thì chỉ những người dùng ở các bậc thang từ 0 - 200kWh được lợi vì giá giữ nguyên, còn từ bậc thang 201 kWh trở lên thì khách hàng có thể sẽ phải chịu thiệt do giá bán lẻ tăng so với biểu giá cũ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thông tin này EVN vừa mới nắm được, với phương án nào, hệ thống kỹ thuật của tập đoàn đều đáp ứng và hỗ trợ.

Còn việc quyết định biểu giá điện mới phụ thuộc vào cơ quan chủ quản, EVN chỉ là đơn vị thực hiện và tuân thủ. Về phương diện kinh doanh, muốn biết lỗ lãi thế nào, tập đoàn cần phải tính toán, xem xét lại.

Anh Tuấn

Độc chiêu né điện giá cao, tiết lộ từ chính người EVN Độc chiêu né điện giá cao, tiết lộ từ chính người EVN
Khung giá điện mới: Dùng trên 400 số điện, giá đắt gấp đôi Khung giá điện mới: Dùng trên 400 số điện, giá đắt gấp đôi
Bộ Công Thương đang hoàn thiện kịch bản giá điện mới Bộ Công Thương đang hoàn thiện kịch bản giá điện mới

https://laodong.vn/kinh-te/du-thao-bieu-gia-dien-moi-dung-tren-201kwh-khach-hang-thiet-hon-hien-tai-827058.ldo

laodong.vn